O nas

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie – to nowoczesna szkołą z tradycjami, oferuje młodzieży i osobom dorosłym naukę w trybie stacjonarnym i zaocznym.
W skład zespołu wchodzą: Technikum nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II to szkoła z tradycjami, która od bardzo wielu lat kształci fachowców w wielu zawodach.
Proponujemy zawody nowe, niedawno powstałe, ale i takie, które od lat cieszą się popularnością wśród uczniów na wymagającym rynku pracy.
Profesjonalna, dobrze wykwalifikowana kadra szkoły przekazuje z pasją swoją wiedzę i umiejętności.
Szkoła oferuje wykształcenie adekwatne do zapotrzebowania lokalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy.
Placówka cieszy się szacunkiem i zaufaniem w środowisku naszego regionu.
Atutami naszej placówki są nowoczesne pracownie mechaniczne, pracownia mechatroniczna, pracownia elektryczna, pracownia gastronomiczno – kelnerska, pracownie fryzjerskie oraz pracownia informatyczna. Ponadto szkoła posiada doskonale wyposażone sale lekcyjne w sprzęt audiowizualny, bogaty księgozbiór, nowoczesną salę gimnastyczną wraz z siłownią. 

Dzień otwarty w ZSP3

Na uwagę zasługuje współpraca zagraniczna z Portugalią, Niemcami i Grecją w zakresie praktyk i staży zawodowych dla uczniów i absolwentów, realizowane projekty unijne m.in. Erasmus+ dla młodzieży i nauczycieli oraz to, iż szkoła jest od wielu lat ośrodkiem egzaminacyjnym w wielu zawodach. Placówka stawia na współdziałanie i partnerstwo.
Nasi partnerzy to: Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, Mahle Polska sp. z o.o., Hotel-Restauracja Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Bolsius Polska Sp. z o. o., Bistro cafe & tapas. Solidnie uczymy zawodu, co potwierdza bardzo wysoka zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
W szkole młodzież może korzystać z ogólnodostępnego wifi.
ZSP 3 to szkoła warta wyboru, jeśli wybierzesz naukę w naszej szkole to:

Aktualności

Kierunki kształcenia

TECHNIKUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KROTOSZYNIE

Technikum jest 5-letnią średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika.
W technikum kształcenie odbywa się w dwóch obszarach:

Kształcenie ogólne – jest ono takie samo jak w liceum ogólnokształcącym.
Kształcenie zawodowe -to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe; po ukończeniu szkoły jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów wyższych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 IM. JANA PAWŁA II

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w zależności od zawodu odbywa się w szkole lub w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!