ZSP3 w Krotoszynie budynek

Młodzież ZSP3 poznaje możliwe skutki zażywania używek oraz fakty z nimi związane.