ZSP3 w Krotoszynie budynek

Szkolenie fryzjerskie pod okiem mistrza Marka Krzyminskiego w Trójce

https://www.facebook.com/reel/750004437171469