Kontakt

Dane kontaktowe:

Szkoła

Lokalizacja: ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn
Telefon kontaktowy: 572715167  062 725 23 48
Adres e-mail: sekretariat@zsp3.com.pl

Dyrektor

IZABELA KOSSAKOWSKA
Telefon kontaktowy: 572715167
Adres e-mail: dyrektor@zsp3.com.pl
 

Wicedyrektor

MARIOLA ILNICKA
Telefon kontaktowy: 062 725 23 48
Adres e-mail: wicedyrektor@zsp3.com.pl
 

Kierownik szkolenia praktycznego

ANDRZEJ SMÓŁKOWSKI
Telefon kontaktowy: 798569163
Adres e-mail: kierownik@zsp3.com.pl
 

Księgowość

BOŻENA JAKUBEK
Adres e-mailksiegowa@zspnr3.com.pl
 

Każdy nauczyciel zatrudniony w naszej szkole (patrz Dział nauczyciele) posiada e-mail wg wzoru imie.nazwisko@zsp3.com.pl. W imieniu i nazwisku nie używamy polskich znaków diakrytycznych (zamiast np. ą piszemy a, zamiast ł piszemy l itd.)

Formularz kontaktowy:

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn sekretariat@zsp3.com.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@msvs.com.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub w związku z art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu