Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Jana Pawła II

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w zależności od zawodu odbywa się w szkole lub w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.

INNE ZAWODY W ODDZIAŁACH WIELOZAWODOWYCH:

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!