Technikum nr 3 im. Jana Pawła II
w Krotoszynie

Technikum jest 5-letnią średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika.
W technikum kształcenie odbywa się w dwóch obszarach:

Kształcenie ogólne – jest ono takie samo jak w liceum ogólnokształcącym.
Kształcenie zawodowe -to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe; po ukończeniu szkoły jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów wyższych.

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!