Kadra pedagogiczna

Lista nauczycieli - Rok szkolny 2023/2024

l.p.

Nazwisko i imię

1

Izabela Kossakowska – dyrektor szkoły

2

Mariola Ilnicka – wicedyrektor szkoły

3

Andrzej Smółkowski – kierownik szkolenia praktycznego

4

Augustyniak Paweł

5

Berger Wiesław

6

Borówka Łukasz

7

Chojnicki Andrzej

8

Filipiak Mariusz

9

Gabryelczyk Piotr

10

Gogolewska Aldona

11

Janiak Aleksander

12

Janiczek Eugeniusz

13

Kaczmarek Anna

14

Kaczmarek Mariola

15

Kasprolewicz Marzena

16

Kmieć Ewa

17

Krawczyk Robert

18

Łopaczyk Aleksandra

19

Łopaczyk Tomasz

20

Marcisz Joanna

21

Matuszek Adam

22

Muszyńska Marcelina

23

Nele Renata

24

Nowak Grzegorz

25

Olejniczak Karol

26

Otworowski Damian

27

Paprocki Krzysztof

28

Płócienniczak Ewa

29

Podziomek Anna

30

Politowicz Justyna

31

Rau-Gałęska Iwona

32

Robakowska Justyna

33

Rosik Joanna

34

Siudy Dorota

35

Sobczak Maria

36

Stefański Radosław

37

Szał Julita

38

Szczotka Robert

39

Szymański Jacek

40

Szymura Natalia

41

Wałęsiak Małgorzata

42

Wiedemann Piotr

43

Wojciechowska Iwona

44

Wójcik Adam

45

Zimmermann Irma

46

Zuchowska-Łodyga Maria

47

Zwierz Paweł

Harmonogram godzin konsultacji nauczycieli

Adresy e-mail

Każdy nauczyciel zatrudniony w naszej szkole posiada e-mail wg wzoru imie.nazwisko@zsp3.com.pl.
Każdy uczeń w naszej szkole posiada e-mail wg wzoru nazwisko.imie@zsp3.com.pl.
W imieniu i nazwisku nie używamy polskich znaków diakrytycznych (zamiast np. ą piszemy a, zamiast ł piszemy l itd.)

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!