Kalendarz roku

Lp.

Działanie

Data

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023r.

2.

Zebranie z rodzicami

12.09.2023r.

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego

14.09.2023r.

4.

Otrzęsiny klas I i spotkania integracyjne pozostałych klas

Wrzesień 2023r.

Październik 2023r.

5.

Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie klas pierwszych

13.10.2023r.

6.

Pamięć o zmarłych nauczycielach; wybranie się delegacji na cmentarz; audycja

31.10.2023r.

7.

Dzień Wszystkich Świętych

01.11.2023r.

8.

Zebranie rady pedagogicznej –
podsumowanie wyników matur
i egzaminów zawodowych

08.11.2023r.

9.

Obchody Święta Niepodległości –

-akademia

-rajd

-konkursy

10.11.2023r.

10.

Próbny egzamin maturalny

listopad 2023r.

11.

Zebranie z rodzicami

22.11.2023r.

12.

Wystawianie ocen za I okres (oceny śródroczne)

13.12.2023r.

13.

Wigilie klasowe

15.12-22.12.2023r.

14.

Szkolne Jasełka

15.12.2023r.

15.

Wigilia dla pracowników szkoły

Grudzień 2023r.

16.

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

21.12.2023r.

17.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2023r.

18.

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

27.12.2023r.

19.

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – audycja

02.01.2024r.

20.

Święto Trzech Króli

06.01.2024r.

21.

Egzaminy zawodowe (sesja 1. 2024 Zima):

 

CZĘŚĆ PISEMNA

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

9-20.01.2024r.

 

Część pisemna:

10-15.01.2024r.

09.01.2024r. model „d”

09.01.2024r. -20.01.2024r. model “w”,”wk”,„dk”

23.

Analityczne zebranie rady pedagogicznej / wyniki próbnych egzaminów zawodowych i maturalnych

24.01.2024r.

24.

Studniówka

09.02.2024r.

25.

Ferie zimowe

12.02.2024r.- 25.02.2024r.

26.

Drzwi Otwarte

marzec

27.

Rekrutacja w szkołach podstawowych

cały rok szkolny

28.

Spotkanie z przedstawicielami PUP

luty/marzec

29.

Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi Pracy

marzec 2024r.

30.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03-02.04.2024r.

31.

Pielgrzymka maturzystów śladami
św. Jana Pawła II

kwiecień 2024r.

32.

Podanie przewidywanych ocen końcowych dla klasy V

08.04.2024r.

33.

Zebranie z rodzicami

11.04.2024r.

34.

Wystawianie ocen końcowych dla klasy V technikum

16.04.2024r.

35.

Zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone klasyfikacji uczniów klasy V technikum

24.04.2024r.

36.

Pożegnanie absolwentów technikum

26.04.2024r.

37.

Rajd z okazji świąt majowch

30.04.2024r.

38.

Święta majowe

01.05.2024r.

02.05.2024r.

03.05.2024r.

39.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

02.05.2024r.

40.

Egzamin maturalny

07-25.05.2024r.

41.

Dzień Patrona Szkoły

/Dzień Sportu/ XV Papieski Bieg Pokoju/Rajd Rowerowy

28.05.2024r.

29.05.2024r.

42.

Boże Ciało

30.05.2024r.

43.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

31.05.2024r.

44.

Egzaminy zawodowe (Sesja 2. Lato)

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

4-10.06.2024r.

03.06.2024r. model „d”

03-19.06.2024r.

model „w”, „wk” , „dk”

45.

Podanie przewidywanych ocen rocznych
i końcowych

03.06.2024r.

46.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych

11.06.2024r.

47.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

19.06.2024r.

48.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

  • klas III bs
  • pozostałych klas

21.06.2024r.

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!