Projekt "Drzwi do kariery" (DdK)

Pracownia elektryczna

Zaplanowane wyposażenie

1) MONITOR INTERAKTYWNY dotykowy 55 cali z głośnikami
2) Zestaw dydaktyczny - instalacje alarmowe
3) Komputer/laptop (128 SSD, 8GB RAM, Win10, dotykowy lub opcja urządzenie do rysowania) - do projektowania instalacji oraz obsługi zestawu nr 2 (10 szt.)

zaplanowane szkolenia

1) Szkolenie z zakresu obsługi/programowania instalacji alarmowych
Przewiduje się czas szkolenia na min. 24 godziny zajęć (24 godziny lekcyjne = 18 godzin zegarowych)

Program szkolenia zawiera m. in. elementy:
Omówienie cech i zasad działania systemów alarmowych. Zasady projektowania systemów alarmowych. Zapoznanie teoretyczne z centralami Zajęcia praktyczne związane z centralami Zapoznanie teoretyczne z urządzeniami współpracującymi Zajęcia praktyczne związane z modułami współpracującymi Moduły przewodowe rozszerzające wejścia i wyjścia. Moduły bezprzewodowe. Wizualizacja stanów systemu alarmowego. Ćwiczenia praktyczne z programowania central. Zapoznanie się z możliwościami komunikacyjnym central (linia telefoniczna, GSM, sieć TCP/IP). Zajęcia praktyczne związane z możliwościami komunikacyjnymi Teoretyczne i praktyczne zajęcia z zakresu powiadamiania i monitorowania. Projektowanie systemu alarmowego. Praktyczne wykonanie zaprojektowanego systemu.

Materiały szkoleniowe: Zestaw.PDF

HAROMONOgRAm sZKoleŃ

1) Szkolenie "Obsługa/programowanie instalacji alarmowych": 0d 10.12.2020 do 17.12.2020
Agenda szkolenia: