Projekt "Drzwi do kariery" (DdK)

Pracownia mechaniczna

Zaplanowane wyposażenie

1) MONITOR INTERAKTYWNY dotykowy 55 cali z głośnikami
2) Zestaw dydaktyczny - pneumatyka, dodatkowa płyta montażowa pionowa podwójna
3)
Zestaw dydaktyczny - elektropneumatyka, dodatkowa płyta montażowa pionowa podwójna
4)
Zestaw dydaktyczny - SIMATIC S7-1200 (6 szt.), dodatkowe płyty montażowe pionowe

zaplanowane szkolenia

1) Szkolenie "Programowanie Sterowników Logicznych"
Przewiduje się czas szkolenia na min. 24 godziny zajęć Program szkolenia • opis zestawu uruchomieniowego • budowa sterownika • konfiguracja programatora (komputera PC) • podłączenie elektryczne sterownika PLC • oprogramowanie TIA Portal V14 SP1 • pierwszy projekt (konfiguracja PLC, pisanie kodu programu) • programowanie rzeczywistego sterownika S7-1200 • monitorowanie kodu programu • operacje binarne • praktyczny projekt w TIA Portal • symulator PLCSIM (programowanie wirtualnego sterownika) • praktyki dobrego programowania Wyszukiwanie urządzeń w sieci PROFINET • diagnostyka sterownika PLC • typy danych • generator impulsów • wprowadzenie do funkcji • sterownie przebiegiem programu • podstawy obsługi błędów
2) Szkolenie z zakresu pneumatyki
Przewiduje się czas szkolenia na min. 36 godziny zajęć (36 godzin lekcyjnych = 27 godzin zegarowych) Po ukończeniu szkolenia nauczyciel będzie: • Posiadał wiedzę na temat właściwości i sposobów przygotowania sprężonego powietrza • Znał budowę i działanie pneumatycznych elementów wykonawczych oraz sterujących stosowanych w przemyśle • Potrafił czytać schematy pneumatyczne układów sterowania • Dzięki ćwiczeniom przy użyciu stanowisk szkoleniowych umożliwiających konfigurowanie badanie układów pneumatyki, posiadał umiejętność montażu układów sterowania pneumatycznego • potrafił dobrać elementy pneumatyki do wymagań stawianych przez przemysłowe procesy produkcyjne • Posiadał Umiejętności z zakresu projektowania układów z wykorzystaniem metody intuicyjnej oraz metody algorytmicznej Program szkolenia zawiera m.in. elementy 1) Wiadomości wprowadzające z zakresu systemów pneumatyki przemysłowej : Własności czynnika roboczego pod kątem praktycznego zastosowania, Podstawowe zalety mady układów pneumatycznych, Elementarne przemiany gazowe oraz ich praktyczne znaczenie, Straty ciśnienia w przewodach (znaczenie, przykłady, detekcji), Przykładowe zadania z użyciem oprogramowania oraz układów rzeczywistych, Symbole graficzne elementów pneumatyki oraz podstawy czytania schematów 2) Układy do wytwarzania, przygotowania i przesyłania sprężonego powietrza: Zespoły przygotowania sprężonego powietrza 3) Elementy wykonawcze Układów pneumatycznych: Podział elementów przetwarzających energię pneumatyczną w pracę mechaniczną, Budowa siłowników i silników pneumatycznych, parametry eksploatacyjne i zasady doboru elementów wykonawczych 4) Elementy pneumohydrauliczne (zastosowanie, budowa, wady i zalety) 5) Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzano działania układów PNEUMATYCZNYCH przy użyciu stanowisk montażowych. 6) Elementy sterujące układów pneumatycznych w tym zawory: - Sterujące kierunkiem przepływu czynnika roboczego - Sterujące natężeniem przepływu sprężonego powietrza - Ciśnieniowe

HAROMONOgRAm sZKoleŃ

1) Szkolenie "Programowanie Sterowników Logicznych": 0d 7.12.2020 do 11.12.2020
Agenda szkolenia: Agenda-PLC.PDF
2) Szkolenie z zakresu pneumatyki: w okresie 21.12.2020 do 31.12.2020